Mihai Bârsan

Fondator – Pareto Report

Totul începe de la o nevoie de business importantă, reală, dar insuficient adresată. Analizând consumatorii cu venituri peste medie, am descoperit o bulă distinctă, cu impact mult disproporționat în generarea de venituri curente și viitoare: top 20% din publicul comercial extins, sau Populația Pareto. Acești consumatori sunt totuși foarte sub-reprezentați în majoritatea studiilor cantitative (tracker, U&A, segmentări etc.). Acesta e motivul pentru care a apărut Raportul Pareto – pentru o înțelegere mai clară a celor mai valoroși 20% din consumatori.